Ääneseudun lähisuhdeväkivallan opas

Tilanteesi arvioinnin avuksi

Voit tulostaa tämän sivu ja tehdä siihen tarvittavat merkinnät.

1. Voin kertoa väkivaltaisesta perhetilanteestani jollekin läheiselle ihmiselle ja soittaa hänelle tarvittaessa pyytääkseni apua.
Kyllä / Ei Jos kyllä, kenelle ja keille? ______________________________

2. Jos minun/ lasteni ei ole turvallista olla kotona / mennä kotiin, minulla / lapsilla on paikka, minne mennä.
Kyllä / Ei Jos kyllä, minne? _____________________________
3. Minulla on mahdollisuus / uskallan hätätilanteessa ottaa yhteyttä poliisiin tai hätäkeskukseen.
Kyllä / Ei

4. Minulla on tarvittaessa voimia / rohkeutta ottaa yhteyttä Kriisikeskus Mobileen, Ensi- ja Turvakotiin tai muihin yhteystietokohdassa oleviin numeroihin, joista voin hakea tukea tai apua tilanteeseeni tai ohjeita ja neuvoja tilanteesta selviytymistä varten.
Kyllä / Ei

5. Minulla on tarvittaessa voimia / rohkeutta tehdä rikosilmoitus ja / tai hakea lähestymiskieltoa.
Kyllä / Ei

6. Jos minulle / lapsilleni aiheutetaan vammoja tai vaurioita, ymmärrän, että minun tulee välittömästi hakeutua hakemaan apua sairaalasta tai terveyskeskuksesta ja kertoa todellinen tulosyyni, jotta minua voidaan auttaa.
Kyllä / Ei

7. Olen arvioinut ulkopuolisen tahon kanssa terveyteeni ja hyvinvointiini kohdistuvat turvallisuusriskit.
Kyllä / Ei 

8. Olen tehnyt turvallisuussuunnitelman, missä olen käynyt läpi keinoja turvallisuuteni parantamiseksi ja pystyn niiden avulla edistämään omaa / perheeni turvallisuutta läheisväkivaltatilanteissa.
Kyllä / Ei

9. Voin säilyttää tämän turvasuunnitelman omaa / lasteni turvallisuutta vaarantamatta.
Kyllä / Ei

Kyllä -vastauksia yhteensä ______ Ei-vastauksia yhteensä ______

Mitä enemmän Kyllä-vastauksia, sitä paremmat mahdollisuudet sinulla on selviytyä mahdollisesta vaaratilanteesta.