Ääneseudun lähisuhdeväkivallan opas

Mitä perheväkivalta on?

 • Ruumiillista pahoinpitelyä kuten läpsimistä, tönimistä, lyömistä, repimistä tai kuristamista.
 • Seksuaalista väkivaltaa kuten seksiin pakottamista, seksuaalista halventamista.
 • Henkistä väkivaltaa kuten nimittelyä, erilaista uhkailua ja uhrin elämän monenlaista rajoittamista sekä mitätöimistä.
 • Taloudellista väkivaltaa kuten rahankäytön kontrollointia.
 • Vallankäyttöä - tekijä on aina vastuussa väkivallasta.
 • Perheväkivalta on rikos.
 • Perheväkivalta ei ole yksityisasia

Mihin perheväkivalta johtaa?

 • Perheväkivallalla on taipumus pahentua ajan myötä - se ei lopu itsestään. Väkivaltakierteen katkaiseminen on tärkeää kaikkien perheenjäsenten kannalta.
 • Hyvä ja huono olo vaihtelee, mutta väkivallan uhka on kokoajan läsnä.
 • Perheenjäsenet oppivat häpeän ja pelon kautta toimintamallin: “älä tunne, älä luota äläkä puhu”. Näin toimimalla väkivalta jatkuu.
 • Jatkuessaan perheväkivalta johtaa elämäntapaan, jossa kaikki perheen jäsenet alkavat rajoittaa omaa käyttäytymistään ja tottua väkivaltaan. Usein yhteydet sukulaisiin, työtovereihin ja ystäviin katkeavat.
 • Perheväkivalta vaikuttaa aina myös lapseen, vaikka se ei suoranaisesti häneen kohdistuisikaan. Lapsen on vaikea ymmärtää, mitä perheessä tapahtuu. Jokainen lapsi reagoi näkemäänsä, kuulemaansa ja kokemaansa omalla tavallaan.
 • Perheväkivalta vaarantaa lapsen normaalia kasvua ja kehitystä. Se vaarantaa myös kaikkien perheenjäsenten fyysisen ja psyykkisen terveyden.
 • Väkivalta voi johtaa vakavaan loukkaantumiseen tai kuolemaan.